notes de preus Maig 2021

Apartament 3A 225 – 200

Apartament 3B 115 – 100

Apartament 4 210 – 185

Habitació 1 65

Habitacio 2 80

Habitacio 3 60

Habitació 4 60

Habitació 5 90